Marzena Roth Centrum Szkoleniowe A – Z


Doradztwo zawodowe| kurs dla nauczycieli | A–Z - Centrum rozwoju Edukacji


Przejrzystość i prawdziwość działań finansowych szkoły jest bardzo ważnym zagadnieniem. Zgodnie z treścią zarządzenia 861/2019 Prezydenta m. st. Warszawy, do 20 grudnia 2019, wszystkie warszawskie szkoły mają obowiązek opracowania własnych wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych, a dyrektorzy szkół muszą zapoznać wszystkich pracowników z powyższymi zasadami. Udział w szkoleniu pozwoli na wypełnienie obowiązku przeszkolenia pracowników – wszyscy pracownicy otrzymają stosowne zaświadczenia. Dyrektor otrzyma jednocześnie wsparcie w przygotowaniu i dostosowaniu niezbędnej dokumentacji.

Doradztwo zawodowe kurs dla nauczycieli


Marzena Roth Centrum Szkoleniowe A – Z
Telefon: 22 435 68 12
Jesiennych Liści 11c
03-289 Warszawa
mazowieckie
REGON: 141567803